Crowdfunding gjort på riktig måte

Den digitale utviklingen påvirker innsamlingsaksjoner i stor grad og den skaper både muligheter og trusler. Det stilles krav til organisasjonene om oppriktighet og til giverne om forsiktighet.  

Om Crowdfunding:
Formålet med crowdfunding er å samle inn penger til en organisasjon, et prosjekt, en sosial entreprenør eller et individ. Crowdfundings skiller seg ut fra tradisjonell innsamlingsvirksomhet da det i større grad er en folkefinansiering, det vil se at innsamleren like gjerne kan samle inn penger til naboens nye bil som til en etablert veldedig organisasjon.
 
Vær derfor på vakt dersom du ønsker å gi penger til en organisasjon eller et enkeltindivid som trenger din hjelp.

Her er noen kjøreregler for en trygg og god crowdfundingkampanje:

1) Presentasjon: Kjent avsender

Individet eller organisasjonen som starter en Crowdfundingkampanje må gjøre seg til kjenne og stå fram med synlig identitet.

En privatperson bør stå fram med bilde og en eller annen form for kontaktinformasjon. Enten man velger mail, telefon eller Facebook som kontaktinformasjon, bør det være lett for giveren å kontakte vedkommende og etterlyse informasjon. 

Organisasjonen bør synliggjøre seg ved hjelp av logo som gir giveren umiddelbar kjennskap. Det må også spesifiseres dersom kampanjen retter seg mot et spesielt prosjekt, og om dette er et enkelttilfelle eller noe organisasjonen skal jobbe med videre etter kampanjen.

2) Sett et mål og en tidsbegrensning

Plattformer for Crowdfunding skal inneholde mål for hvor mye penger kampanjen har som formål å samle inn. Kampanjen skal også være tidsbegrenset. Det skal være mulig for giveren å se hvor mye penger som samles inn underveis. 

3) Åpenhet om eventuelle avgifter

Noen Crowdfunding-plattformer tar avgifter fra organisasjoner eller enkeltpersoner som starter en kampanje. Praktisèr full åpenhet knyttet til eventuelle avgifter slik at ikke giver blir villedet til å tro at alle pengene går uavkortet til formålet.

4) Åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold

I henhold til de etiske retningslinjer for god innsamlingsskikk forplikter organisasjonen seg til åpenhet i alle forhold, det være seg økonomi eller økonomiske forhold. Dette oppfordrer vi også individer som starter Crowdfundingkampanjer til å være.

5) Vær varsom etter en katastrofe eller en annen form for kollektiv tragedie

Falske innsamlere og useriøse organisasjoner er flinke til å utnytte tragedier og katastrofer i sin kommunikasjon med giverne.

Vær derfor oppriktig og sannferdig når du starter en kampanje med det formål å hjelpe mennesker i nød her og nå, slik at du tydelig viser at du er en seriøs aktør.

Hva er planen din? Hvordan skal du nå målet ditt? I hvilken grad kan givernes penger komme til nytte?