Skolekampanjer gjort på riktig måte

Vet du om organisasjonen skolen samler inn penger til er godkjent og at pengene faktisk går til formålet? Les dette!

Det er en økning av skoler som selv vil arrangere skolekampanjer. Ungdommer er dyktige innsamlere og bidrar til mye positivt for organisasjoner i Norge i dag.

Men vær varsom. En kampanje kan også gå galt. Her har du noen tips!

 

  • Opprett en komité eller et utvalg bestående av representanter fra elever, lærere og eventuelt foreldre. Involveres elevene fra starten av blir de også mer engasjerte. 
  • Dersom elevene alene har ansvaret, er erfaringen at resultatet ikke blir like bra. Det er viktig at lærere og ledelsen ved skolen engasjerer seg og forankrer dette i skolens kultur fra starten av. Aksjonen kan gjerne knyttes til undervisningen. 
  • La gjerne elevene være med og stemme over hvilken organisasjon eller prosjekt skolen skal støtte. Et godt tips er å velge 3-4 prosjekter elevene ved hjelp av avstemning kan velge.
  • Sørg for å velge en organisasjon som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Sett dere også inn i organisasjonens rutiner knyttet til innsamlingsaksjoner. Er kontrollrutinene gode nok?
  • Sørg for å opprette en god relasjon til organisasjonen og at de gir dere en kontaktperson som kan støtte dere underveis.
  • Markedsfør prosjektet godt før dere starter slik at lokalmiljøet er klar over det. Del ut brosjyrer, kontakt lokalpresse, opprett facebookgruppe og oppfordre elevene til å spre budskapet i sosiale medier osv. Bruk kreativiteten!
  • Sørg for å planlegge godt nok og at elevene er enige om innsamlingsmetoder.
  • Sørg for trygghet knyttet til pengeinnsamlingen.
  • I henhold til de etiske retningslinjene for god innsamlingsskikk skal alle innsamlere ha synlig ID, gjerne med organisasjonens og Innsamlingskontrollens logo.

(Bildet er brukt med tillatelse fra Plan International Norge)

Vil du lære litt av andres erfaringer? LES DETTE!

Det er viktig å sette seg inn i de etiske retningslinjer for god innsamlingsskikk. HER FINNER DU RETNINGSLINJENE