Starter sin egen aksjon

Flere skoler dropper Operasjon Dagsverk og starter egne innsamlingsaksjoner fordi de ønsker mer nærhet til prosjektet de samler inn penger til. Vi har snakket med Randi Versto Kaasa og Thomas Breistein, som begge har erfaring med å arrangere skolekampanjer. De oppfordrer lærere og ledelsen ved skolene til å engasjere seg like mye som elevene.

Tekst: Line Konstali        Foto: Siv C.B. Jørstad    (Bildet er tatt på Lørenskog Videregående Skole i 2016, Thomas Breistein står som nr. 3 fra venstre)

Rolf Olsen leder organisasjonen Impande som nylig registrerte seg i Innsamlingskontrollen. Organisasjonens innsamlingsarbeid retter seg mye mot skoleungdom, og for å gjøre dette "mer riktig" valgte de å registrere Impande i Innsamlingskontrollen.

-Når kritiske givere spør om pengene kommer fram til formålet, kan elevene vise frem logoen fra IK, sier han. -Det blir både tryggere og lettere for dem å håndtere eventuelle ubehagelige situasjoner.

Det er flere organisasjoner på IKs godkjentliste som har mottatt penger fra barnehage og skole, blant annet Plan International Norge og Right To Play. Disse organisasjonene har også egne ansatte som jobber med skolekampanjer og som vil fungere som en støtte for skolene som velger å arrangere dette.

Skaper samhold

-Plans kampanjer skaper samhold og engasjement på skolen, sier Randi Versto Kaasa. Hun jobber som markedskoordinator skole i Plan International Norge. Hun opplever et vanvittig engasjement blant norske elever og er takknemlig for at de bidrar til å gi barn en bedre framtid. Hun tror mange velger OD bort fordi skolene i større grad ønsker en nærhet til prosjektet. 
-For elevene og lærerne er det positivt å se hvilken forskjell de kan utgjøre. Mange ønsker å følge samme prosjekt i løpet av flere år, slik at de også tydelig kan se effekten av pengene som samles inn. For tiden samarbeider vi for eksempel med en skole i Oslo om å bygge brønner i Zimbabwe.

Også Thomas Breistein, som er ansvarlig for skolekampanjer i Right To Play, påpeker at nærhet til prosjektene er viktige.

-Dette er også positivt for oss. Det er en fin måte å promotere oss som organisasjon og vise resultatene av det arbeidet vi gjør. Det også en fin mulighet for oss å nå ut til ungdommer og få de engasjert i utviklingsarbeidet. Vi jobber for å bygge gode relasjoner til de skolene vi samarbeider med slik at vi kan samarbeide over flere år.

Han påpeker at det også er en del utfordringer knyttet til det å arrangere en skolekampanje, og ikke alle er like godt forberedt.

Ikke alltid like lett

-Der samfunnsansvaret er tydeligst forankret i alle ledd og knyttet opp mot skolens eget verdigrunnlag, er det lett å samarbeide, sier Breistein.

-Da sørger ledelsen for at det både blir satt av tid til informasjon og innsamling. Dette øker bevisstheten om hva elevene samler inn penger til og sørger også for at innsamlingsaktiviteten skjer på en god måte. 

Også Versto Kaasa innrømmer at det ikke alltid er like enkelt å starte en skolekampanje. Hun oppfordrer skolene til å være godt forberedt og gjøre ting riktig fra starten av.

-Skolene som vurderer å arrangere en egen skoleaksjon bør tenke seg godt om og definere hva de synes er det viktigste i sitt innsamlingsarbeid før de velger organisasjon og prosjekt. De bør undersøke om de støtter en seriøs organisasjon, finne ut hvor effektiv organisasjonen er og hvordan de samarbeider med skoler og elever.

Viktig at lærere og ledelse engasjerer seg

Dersom alt blir gjort riktig fra starten, bidrar ofte skolekampanjene til å styrke miljøet på skolen.

-Der forankringen er god og der både ledelsen og lærerne er engasjerte, smitter det over på elevene, sier Breistein

-Dette bidrar til at hele skolen står samlet og bryr seg om de temaene som diskuteres og samles inn penger til. Dersom elevene alene har ansvaret settes det ofte ikke av god nok tid til at elevene får kjennskap til prosjektet de støtter og fører oftere til et dårlig resultat. Vi oppfordrer derfor lærere og ledelse til å engasjere seg fra første stund.

Vet du om organisasjonen skolen samler inn penger til er godkjent og at pengene faktisk går til formålet? LES DETTE!