Pressemelding: Aid Rio Norway kastes ut fra Innsamlingskontrollen «Godkjent»-liste og føres opp på «OBS»-listen

Aid Rio Norway sendte i 2017 og 2018 ut til sammen 5 betalingsforespørsler til ca. 3500 adresser, med oppfordring om å støtte deres arbeid med et frivillig beløp. I brevene kom det klart frem at pengene skulle gå til matkasser til barn i Rio de Janeiros slum. I virkeligheten gikk pengene til å nedbetale gjeld til en annen ideell organisasjon, Casas de Noruega.  Innsamlingskontrollen mener at Aid Rio Norway med dette har villedet giveren, og dermed kastet dem ut fra «Godkjent»-lista og ført dem opp på «OBS»-lista

Aid Rio Norway var en av Innsamlingskontrollen godkjente organisasjoner. De hadde med andre ord frivillig underlagt seg Innsamlingkontrollens etiske retningslinjer og krav om åpenhet. For å få gjennomført hovedaktiviteten i 2017 – å bringe barn fra slummen i Rio de Janeiro til Lillehammerområdet - tok Aid Rio Norway opp lån fra tre av styremedlemmene, og gjennom utsendelse av to såkalte DM’er - betalingsforespørsler/tiggerbrev. Aid Rio Norway «kjøpte» hjelp fra Casas de Noruega gjennom bruk av deres pakketeringsmaskin. Hjelpen fra Casas de Noruega skulle tilbakebetales med til sammen fem DM’er – to i 2017 og tre i 2018. DM’ene ble utstedt i Aid Rios navn og nettoinntektene gikk til Casas de Noruega. Tilbakebetalingen til styremedlemmene kom fra andre tilskudd / inntekter.

I betalingsforespørslene kommer det frem at pengene er øremerket matkasser. I regnskapsmessig forstand blir dette «Egenkapital med selvpålagte restriksjoner». Pengene skal da gå til det formålet som er oppgitt. Aid Rio bekrefter selv at disse pengene ikke har gått til mat, men til å nedbetale et lån. Giveren tror at bidraget skal gi mat til barn i Rio de Janeiros slum, men i virkeligheten går disse pengene til Casas de Noruega. At Casas de Noruega på sin side angivelig driver ideell virksomhet er i denne sammenhengen irrelevant. Det er ikke denne organisasjonen det er samlet inn til. - Dette er en alvorlig sak. Det er gitt uriktige opplysninger til giverne. Formålet har vært å dekke gjeld som tidligere er pådratt og ikke det som det opplyses om, sier daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen.

Det er det oppgitte formål som danner grunnlag for hva de innsamlede midler kan benyttes til. Det er organisasjonens soleklare plikt å overholde dette. I Aid Rio Norways tilfelle gis det positivt uriktig opplysning om formål, og dette settes i system ved utsendelse av hele fem betalingsforespørsler. Etter Innsamlingskontrollens oppfatning er dette i åpenbart strid med god innsamlingsskikk. Det representerer et brudd på de etiske retningslinjene og bryter med grunnleggende krav som stilles til en seriøs innsamlingsorganisasjon. Innsamlingskontrollen anser forholdet så graverende at giverne bør advares mot virksomheten som utøves. Vi har etter dette ført Aid Rio Norway opp på vår «OBS»-liste.