Pressemelding: Uoversiktlig innsamling av penger

Det er ikke alltid like lett for giveren å vite hvem det er som ringer og ber om penger, eller hvor mye telefonselgeren tar for innsamlingsarbeidet.

«Svindeljegerne» sendt 23. oktober tok for seg den ideelle organisasjonen Child Africa og callsenteret Bistandshuset. Sistnevnte samler inn penger for totalt tre organisasjoner, inkludert Child Africa. Alle de tre organisasjonene er på Innsamlingskontrollens OBS-liste, i hovedsak fordi Bistandshuset beholder 75% av midlene de samler inn. Vi får et innblikk i hvor vanskelig det kan være å avdekke de egentlige kostnadene ved innsamling, samt hvor vanskelig det kan være å kontrollere forvaltningen av midlene i ettertid.

“Det er klart at det er kostnader forbundet med å samle inn penger, men dette må man være åpen om overfor giverne. Giver bør alltid spørre hvor mye av donasjonen som går til telefonselgeren, og hvis de får høre at bare 25% av donasjonen går til organisasjonen, bør de legge på røret” sier advokat Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Det meste av innsamlingsvirksomheten som gjennomføres i Norge, både gjennom store organisasjoner og mindre enkeltinnsamlinger, er seriøs og redelig, men det finnes dessverre tvilsomme aktiviteter. En typisk tvilsom aktivitet er det som Bistandshuset bedriver, når de beholder brorparten av de innsamlede midlene selv. Bistandshuset er ikke den eneste aktøren som samler inn på denne måten. Innsamlingskontrollen erfarer at å ta rundt 75% av innsamlede midler er normalt for denne typen innsamling. Telefonselgerne “cold-caller” for å be om engangsbeløp, i stedet for å gjøre som de seriøse organisasjonene: rekruttere faste givere. Slik kan callsenteret forsyne seg av hvert eneste bidrag. I tillegg representerer ofte samme telemarketingselskap mange organisasjoner, eller ulike prosjekt underlagt samme organisasjon. På denne måten kan man oppleve å bli nedringt med stadige forespørsler om å støtte ulike, men tilsynelatende gode formål.

I programmet så vi hvordan Bistandshuset hadde sendt faktura på 1599 kr. til en mann på 91 år som var på rehabilitering. Dette er dessverre ikke et engangstilfelle. Siden mars i år har Innsamlingskontrollen mottatt i overkant av 60 klager. Av disse er nær sagt alle forbundet med denne typen callsentere. Manglende betaling fører til at det sendes ut purringer med gebyr, noe som oppleves som svært ubehagelig. I over 50% av tilfellene gjelder klagen henvendelser til eldre.

Det er heller ikke gjort i en håndvending å bli kvitt kravene. Mange av klagerne opplever at å motsi seg kravet og be om å fjernes fra lister ignoreres. Det er først når man kobler inn Innsamlingskontrollen og Forbrukertilsynet at kravet forsvinner. Men da har man gjerne gått gjennom en lang og frustrerende prosess i å rydde opp. Noe vi ikke har oversikt over, er hvor mange som faktisk betaler, enten i god tro eller for å få slutt på purringene. Når Bistandshuset omsetter for over 40 millioner på et år, er det grunn til å tro at mange biter på.

Som giver er det en rekke enkle grep man kan ta for å sikre at din donasjon går til formålet:
1. Spør om innsamlerens navn, hvilken organisasjon han/hun representerer, og hvor vedkommende er ansatt.
2. Spør hvor stor andel av midlene som går til organisasjonens arbeid.
3. Spør om organisasjonen selgeren representerer er godkjent av Innsamlingskontrollen.
4. Gå inn på innsamlingskontrollen.no og søk i Godkjent- eller OBS-listen. Dersom organisasjonen står på OBS må du IKKE GI PENGER!

“Om du er i tvil bør du utelukkende gi til en av organisasjonene som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Disse har helt frivillig underlagt seg strenge krav om effektivitet og kontroll.” sier Per Kristian Haugen, Kontroll- og administrasjonsansvarlig i Innsamlingskontrollen.

Og helt til sist: Selv om du bestemmer deg for å gi, er det lov å takke nei til selgeren, for deretter å kontakte organisasjonen for direkte donasjon eller en fast giver-avtale.
______________________________________________________________________________

Se episoden av Svindeljegerne her. 

For mer informasjon, kontakt: Trond Løkke, Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, eller daglig leder Børre Hagen i Innsamlingskontrollen Norge på telefon 468 50 282 / 924 08 020 evt. post@innsamlingskontrollen.no

Om Innsamlingskontrollen Norge:
Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Dette gjøres i praksis gjennom listen over godkjente organisasjoner. Gjennom Godkjent-listen kan alle som ønsker få innsyn i organisasjonen. Innsamlingskontrollen Godkjentliste består av 155 ideelle organisasjoner som i 2016 omsatte for 15.4 milliarder kroner.

Det meste av innsamlingsvirksomheten som gjennomføres i Norge, både gjennom store organisasjoner og mindre enkeltinnsamlinger, er seriøs og redelig, men det finnes også tvilsomme aktiviteter. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren i Norge som kontrollerer Innsamlingsaktiviteter. Det ligger innenfor Innsamlingskontrollens formål å bevisstgjøre givere samt å advare mot mulige useriøse innsamlinger og organisasjoner. Vi har i tråd med dette etablert en OBS-liste over organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad.