Pressemelding: Advarer mot å gi penger over sosiale medier

Innsamlingskontrollen advarer mot å gi penger til enkeltpersoner som har startet innsamlingsaksjoner over sosiale medier. 

- Vi har mottatt en rekke bekymringsmeldinger om innsamlingsaksjoner over sosiale medier den siste tiden. Her står Facebook særskilt frem, forklarer Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Det er et gjennomgående trekk ved slike aksjoner at det mangler kontroll og foreligger lite informasjon om pengebruken.

Personene som samler inn penger har ikke registrert innsamlingsaksjonene i Innsamlingsregisteret og det er derfor grunn til å være forsiktige.

- Vi har med grunnlag i dette bestemt oss for å gå ut med en generell advarsel mot slike innsamlingsaksjoner, sier Hagen.

Se også: Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Disse kan du støtte
Innsamlingskontrollen anbefaler kun å gi penger til organisasjoner som er registrerte i Innsamlingsregisteret. Disse har frivillig valgt å registrere seg og lar seg dermed bli kontrollert eksternt. De oppfyller også strenge regnskaps- og organisasjonskrav.

Les mer om Innsamligsregisteret her.

- Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren som vurderer innsamlingsorganisasjoners seriøsitet i Norge i dag. Giverne må derfor være meget påpasselige dersom de ønsker å støtte en organisasjon eller enkeltperson som ikke er registrert i Innsamlingsregisteret, understreker Hagen.

Se også: Innsamlingskontrollens pressesider.

Kontaktperson:
Børre Hagen, daglig leder i Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge
924 08 020 - borre@hatob.no.