Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er laget i samarbeid med Norges Innsamlingsråd og er basert på de fem hovedpunktene; Respekt, Tydelighet, Åpenhet, Organisering og Troverdighet.