Norsahel

Norsk Sahel Sjølvhjelp Organisasjon (NorSahel) blei stifta i mai 2013 og er ein non-profit og uavhengig organisasjon som arbeider for langsiktig utvikling i Mali, Vest Afrika. NorSahel blei stifta av ei gruppe personar som ivrar for god og langsiktig hjelp til landet. Vi har base i Telemark.

Les mer

Vår visjon: Redusere uverdig fattigdom i Mali og gje innbyggjarane moglegheit, evne og støtte til å oppnå ein berekraftig og sosialt akseptabel livskvalitet. Hovudsatsinga er retta mot helse til nyfødde og kvinner og utdanning av jenter.

NorSahel har eit breitt nettverk i Mali og har kontor i landet. NorSahel legg tydeleg vekt på hjelp til sjølvhjelp og berekraft, derav namnet. Vi arbeider ut frå ein strategi som skal bistå mottakar til å finne fram til eigne ressursar og ta ansvar for utvikling sjølv. Hjelpa blir kanalisert gjennom nasjonale strukturar og ikkje på sida av desse, nettopp for å sikre bærekraftig utvikling. 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter203
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd7008800
Innsamlede midler19910749
Andre inntekter000
Sum anskaffede midler90198752
Kostnader innsamling av midler2161
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål1 07457441
Administrasjonskostnader97600
Finanskostnader1500
Sum forbrukte midler1 20764042
Aktivitetsresultat-30634710
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler74711523
Sum eiendeler74711523
Formålskapital1236223
Gjeld624531
Sum formålskapital og gjeld74711524
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201789,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.