Norsahel

Norsk Sahel Sjølvhjelp Organisasjon (NorSahel) blei stifta i mai 2013 og er ein non-profit og uavhengig organisasjon som arbeider for langsiktig utvikling i Mali, Vest Afrika. NorSahel blei stifta av ei gruppe personar som ivrar for god og langsiktig hjelp til landet. Vi har base i Telemark.

Les mer

Vår visjon: Redusere uverdig fattigdom i Mali og gje innbyggjarane moglegheit, evne og støtte til å oppnå ein berekraftig og sosialt akseptabel livskvalitet. Hovudsatsinga er retta mot helse til nyfødde og kvinner og utdanning av jenter.

NorSahel har eit breitt nettverk i Mali og har kontor i landet. NorSahel legg tydeleg vekt på hjelp til sjølvhjelp og berekraft, derav namnet. Vi arbeider ut frå ein strategi som skal bistå mottakar til å finne fram til eigne ressursar og ta ansvar for utvikling sjølv. Hjelpa blir kanalisert gjennom nasjonale strukturar og ikkje på sida av desse, nettopp for å sikre bærekraftig utvikling. 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20152014
Medlemsinntekter33
Offentlige tilskudd00
Andre tilskudd00
Innsamlede midler4950
Andre inntekter00
Sum anskaffede midler5253
Kostnader innsamling av midler11
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål4141
Administrasjonskostnader00
Finanskostnader00
Sum forbrukte midler4242
Aktivitetsresultat1011
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20152014
Anleggsmidler00
Omløpsmidler2323
Sum eiendeler2323
Formålskapital2323
Gjeld10
Sum formålskapital og gjeld2423
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201598,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.