Norsahel

Norsk Sahel Sjølvhjelp Organisasjon (NorSahel) blei stifta i mai 2013 og er ein non-profit og uavhengig organisasjon som arbeider for langsiktig utvikling i Mali, Vest Afrika. NorSahel blei stifta av ei gruppe personar som ivrar for god og langsiktig hjelp til landet. Vi har base i Telemark.

Les mer

Vår visjon: Redusere uverdig fattigdom i Mali og gje innbyggjarane moglegheit, evne og støtte til å oppnå ein berekraftig og sosialt akseptabel livskvalitet. Hovudsatsinga er retta mot helse til nyfødde og kvinner og utdanning av jenter.

NorSahel har eit breitt nettverk i Mali og har kontor i landet. NorSahel legg tydeleg vekt på hjelp til sjølvhjelp og berekraft, derav namnet. Vi arbeider ut frå ein strategi som skal bistå mottakar til å finne fram til eigne ressursar og ta ansvar for utvikling sjølv. Hjelpa blir kanalisert gjennom nasjonale strukturar og ikkje på sida av desse, nettopp for å sikre bærekraftig utvikling. 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter033
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd88000
Innsamlede midler1074950
Andre inntekter000
Sum anskaffede midler9875253
Kostnader innsamling av midler611
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål5744141
Administrasjonskostnader6000
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler6404242
Aktivitetsresultat3471011
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler000
Omløpsmidler1152323
Sum eiendeler1152323
Formålskapital622323
Gjeld5310
Sum formålskapital og gjeld1152423
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201694,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 3 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.