Young Future - Healthcare And Education

Young Life PH Norway har fokus på å hjelpe underpriviligerte barn med blant annet mat, klær, medisiner, operasjoner og skolegang, uavhengig av barnets rase og religion. Young Life er en non-profit, ikke-statlig organisasjon som ble etablert i 2007 i Cebu City på Filippinene. I November 2012 åpnet vi vårt første barnehjem House of Dreams som vi er veldig stolte av.

Les mer

Våre prosjekter:

House of Dreams: Dette er ikke en institusjon, men et hjem hvor underpriviligerte barn fra slummen vokser opp. Her ser de en framtid i et miljø hvor de er blant mennesker som tar vare på dem.

Young Smile: Ansiktsmisdannelse som følge av hareskår og åpen gane kan lett rettes opp gjennom en billig medisinsk operasjon. Young Life er ansvarlig for at slike operasjoner blir foretatt. Her samarbeider vi tett med den amerikanske organisasjonen Smile Train.         

Utdannelse: Vi sørger for at barna får god utdannelse som igjen bekjemper fattigdom og korrupsjon.  

Medisinske bidrag: Vi bidrar til at barna får den medisinske hjelpen de trenger og følger dem gjennom hele behandlingsprosessen.

Vår visjon:
Vår visjon er å hjelpe så mange barn som mulig til å få en bedre og tryggere hverdag.
Vi vil gi barna utdannelse, oppfylle deres ønsker og drømmer, og la dem få et fullverdig liv.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20162014
Medlemsinntekter11
Offentlige tilskudd00
Andre tilskudd00
Innsamlede midler1 078729
Andre inntekter00
Sum anskaffede midler1 079730
Kostnader innsamling av midler060
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål1 043632
Administrasjonskostnader532
Finanskostnader21
Sum forbrukte midler1 050725
Aktivitetsresultat295
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20162014
Anleggsmidler00
Omløpsmidler429
Sum eiendeler429
Formålskapital429
Gjeld00
Sum formålskapital og gjeld429
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2016100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.