New Chance

New Chance - The start of a new beginning!

New Chance er en humanitær stiftelse hvor alle midlene går uavkortet til arbeidet vi gjør i DR Kongo.  

Vi jobber aktivt for å trygge oppveksten for barn i Nord-Kivu, nærmere bestemt Goma.

Det er stort behov for humanitært arbeid i Kongo, og med din støtte kan vi hjelpe enda flere barn.

Les mer

 

  • 17. mars 2010 ble New Chance etablert 
  • 01.11.2010 ble New Chance registrert i Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret med orgnr: 996080994
  • New Chance er en humanitær stiftelse og skal i første omgang bygge å drifte et barnehjem/senter i Goma/Kongo. 

Senteret er ment for barn som er offer for krigshandlingene i Goma. Det er barn med HIV, seksuelt misbrukte og foreldreløse. 

I andre rekke skal stiftelsen gi ungdommer i Goma utdanning og opplæring i yrkesfag. Dette for å sikre dem bedre muligheter når de skal ut og klare seg selv. 

Senteret skal i hovedsak drives av personer som tidligere har vert i lignende situasjoner og fått hjelp. Derfor navnet «New Chance». Dette gir dem muligheten til selv å hjelpe.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler955859367
Andre inntekter00225
Sum anskaffede midler955859592
Kostnader innsamling av midler41843
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål899774584
Administrasjonskostnader635911
Finanskostnader0012
Sum forbrukte midler966851650
Aktivitetsresultat-118-58
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler354026
Sum eiendeler354026
Formålskapital203122
Gjeld1594
Sum formålskapital og gjeld354026
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201799,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 3 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.