Impande, Gamalakhe Foundation Norway

IMPANDE er en norsk stiftelse som bidrar til å gi barn, ungdom og marginaliserte grupper fra fattige kår i QuaZulu Natal i Sør-Afrika bedre framtidsmuligheter.

               

   Denne stiftelsen:

•             Støtter de mest sårbare i samfunnet

•             Mobilserer folk på grasrota til å bygge og å utstyre    barnehager, skoler, spesialinstitusjoner og utviklingssentra

•             Utvikler ansatte ved disse institusjoner til å levere tjenester av profesjonell kvalitet

•             Bidrar til varig utvikling ved å engasjere og utvikle lokal kompetanse i alle prosjektene

  •       Gir stipend til ungdom som tar høyere utdanning

 

 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20172016
Medlemsinntekter00
Offentlige tilskudd00
Andre tilskudd00
Innsamlede midler2 3912 316
Andre inntekter610
Sum anskaffede midler2 3972 326
Kostnader innsamling av midler2328
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål2 3001 867
Administrasjonskostnader2926
Finanskostnader00
Sum forbrukte midler2 3521 921
Aktivitetsresultat45405
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20172016
Anleggsmidler00
Omløpsmidler1 9461 902
Sum eiendeler1 9461 902
Formålskapital1 9461 902
Gjeld00
Sum formålskapital og gjeld1 9461 902
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201799,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen