Stiftelsen Sightsavers International Norge

Som en godkjent organisasjon av Innsamlingskontrollen, siden 2017, jobber Sightsavers strategisk for å bygge en donorbase som støtter formålet med stiftelsen «nordmenn skal kunne delta i og bidra til å fremme helse, men alltid med særskilt vekt på å fremme tiltak for å forebygge og kurere blindhet. remme utdannelse av personer med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant mennesker med funksjonshemming, men alltid med særskilt vekt på blinde, samt fremme likestilling av funksjonshemmede».

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 2016
Medlemsinntekter0
Offentlige tilskudd0
Andre tilskudd1 377
Innsamlede midler1 183
Andre inntekter0
Sum anskaffede midler2 560
Kostnader innsamling av midler891
Andre kostnader til anskaffelse av midler0
Kostnader til organisasjonens formål889
Administrasjonskostnader192
Finanskostnader0
Sum forbrukte midler1 972
Aktivitetsresultat588
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016
Anleggsmidler0
Omløpsmidler1 250
Sum eiendeler1 250
Formålskapital759
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld759
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201624,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 1 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

I byggeprosjektet har Sightsavers Norge mottatt støtte fra foreldreorganisasjonen i Storbritannia for å kunne gjennomføre ulike innsamlingsaktiviteter, markedsføring i flere kanaler for å øke bevisstheten og gi service til nye og etablerte givere. Kostnadene for å etablere virksomheten har vært høyere enn inntekter, men år i år forbedrer vi våre ratio, og arbeider mot 65% av vår inntekt fra privatpersoner, vil gå direkte til formålet.

Virksomheten vil fortsatt få støtte fra Sightsavers i Storbritannia, og dette for å kunne vokse på det norske markedet. En lokal ansatt vil bli rekruttert i 2019 for å være ansvarlig for innsamling og markedsføring.