Indias Barn

Indias Barn arbeider etter følgende prinsipper:

  • Barna og deres rettigheter og behov står alltid i sentrum
  • Vi tar alltid hensyn til kjønn, fordi utviklingsprosjekter virker ulikt på menn og kvinner
  • Vi fremmer deltakelse, og involverer målgruppene fra prosjektet planlegges til det avsluttes
  • Vi tenker bærekraft. Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold skal ses i sammenheng med utviklingsstrategiene og -prosjektene skal planlegges med tanke på ”et liv etter IB” 
  • Vi bygger kapasitet blant dem vi jobber med og hos våre lokale samarbeidspartnere 
  • Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne til selv å skape endring 
  • Vi fremmer åpenhet og innsyn.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd377400220
Andre tilskudd000
Innsamlede midler8 3757 6157 653
Andre inntekter13741
Sum anskaffede midler8 7538 0527 914
Kostnader innsamling av midler8538011 446
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål7 1287 6236 661
Administrasjonskostnader8031 1281 429
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler8 7849 5529 536
Aktivitetsresultat-31-1 500-1 622
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler2 7552 7624 659
Sum eiendeler2 7552 7624 659
Formålskapital2 6222 6414 141
Gjeld134121517
Sum formålskapital og gjeld2 7562 7624 658
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201789,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.