Right To Play

 Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder som er påvirket av krig, fattigdom og sykdom.

Les mer

Right To Play skaper en trygg atmosfære for barn ved å skape nødvendig håp og tro på en bedre hverdag og fremtid. Vårt arbeid er forankret i FNs Barnekonvensjon om barns rettigheter. Right To Plays` programmer retter seg mot de mest utsatte grupper av barn og unge og inkluderer jenter, funksjonshemmede, barn berørt av HIV/Aids, gatebarn, tidligere barnesoldater og flyktninger. Right To play har prosjekter i mer enn 20 land i Afrika, Asia og Midt-Østen.

FORMÅL Stiftelsens formål er ved hjelp av tilskudd, innsamlede midler og idrettsutøvere som rollemodeller å forbedre hverdagen til barn og unge i og fra de meste vanskeligstilte områdene i verden ved å benytte idrett og lek til å fremme undervisning, utvikling, helse og fred.

VISJON Right To Play skal skape en sunnere og tryggere verden gjennom lek og idrett.

MISJON Right To Play skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder for å fremme utvikling, helse og fred. Målet med Right To Play aktiviteter:

  • Grunnleggende utvikling av barn og unge
  • Helsefremmede aktiviteter og forbygging av sykdom
  • Konfliktløsning og fredsfokus
  • Utvikling av og deltakelse i lokalsamfunnet

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd36 16430 50030 000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler4 9175 4937 695
Andre inntekter3 9972 78214
Sum anskaffede midler45 07838 77537 709
Kostnader innsamling av midler1 1701 1491 413
Andre kostnader til anskaffelse av midler1 2031 1811 048
Kostnader til organisasjonens formål41 44034 42434 268
Administrasjonskostnader7601 0431 234
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler44 57337 79737 963
Aktivitetsresultat505978-254
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler7 7846 2915 229
Sum eiendeler7 7846 2915 229
Formålskapital5 1754 6713 695
Gjeld2 6081 6201 534
Sum formålskapital og gjeld7 7836 2915 229
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201776,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.