Sabona

Sabona er en stiftelse som utfører prosjekter på grasrotnivå i Zimbabwe. Fokus på hjelp til selvhjelp, få mellomledd og direkte kanalisering av midler gjør prosjektene effektive og sterke. At lokalbefolkningen er med i hele prosessen, fra ide til utførelse og drift gir prosjektene verdighet og gjør dem bærekraftig. Lokalbefolkningen selv eier sine prosjekter.

Les mer

Sabona er et resultat av møtet mellom to forskjellige kulturer, ydmykhet og respekt.

Sabona jobber med helse, utdanning, jordbruk og entreprenørskap i Zimbabwe.
Gjennom musikk og kultur arrangementer i Norge ønsker vi å engasjere givere.

Sabona jobber i Nord-Matabeleland i Zimbabwe.
Zimbabwe ligger i den sørlige delen av Afrika.
Vi er på grasrota der det skjer og prosjektene driftes fra landsbygda.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd00300
Andre tilskudd1 0001 182700
Innsamlede midler3 1062 6683 098
Andre inntekter23757696
Sum anskaffede midler4 3434 4264 194
Kostnader innsamling av midler155102115
Andre kostnader til anskaffelse av midler11333782
Kostnader til organisasjonens formål3 6763 0484 043
Administrasjonskostnader250199246
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler4 1943 6864 486
Aktivitetsresultat149740-292
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler1 118920245
Sum eiendeler1 118920245
Formålskapital8977486
Gjeld211172237
Sum formålskapital og gjeld1 108920243
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201795,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.