Rabatterte revisjonstjenester

Revisorer på Innsamlingskontrollens oversikt har sagt seg villige til å bli kontaktet av ideelle innsamlingsorganisasjoner. Listen er ikke et løfte om gratis revisjonstjenester, men en innbydelse til å forhandle om en rabattert avtale med revisor.

Firma Revisor E-post

Akonto Revisjon AS

Otto Olsen Otto.Olsen@akonto.no
Minde Revisjon AS

Jan Erik Mathisen

jan.erik@minderevisjon.no

Orkla Revisjon AS

Per Terje Ingdal

Per.Terje@Orkla-Revisjon.no

Revisorkompaniet Tromsø AS

Ronald Seglsten

ronald@revisorkompaniet.no

Revisorpartnere AS

Arve Dypaune

arve@revisorpartnere.no

RSM Norge AS

Trine Angell-Hansen

tah@rsmi.no


Ønsker du som revisor å stå på listen?

Send en e-post til post@innsamlingskontrollen.no.

Se også:  Finanstilsynets vurdering