Rabatterte revisjonstjenester

Revisorer på Innsamlingskontrollens oversikt har sagt seg villige til å bli kontaktet av ideelle innsamlingsorganisasjoner. Listen er ikke et løfte om gratis revisjonstjenester, men en innbydelse til å forhandle om en rabattert avtale med revisor.

Firma Revisor E-post

Akonto Revisjon AS

Otto Olsen Otto.Olsen@akonto.no
Revisorpartnere AS Arve Dypaune

arve@revisorpartnere.no

Orkla Revisjon AS

Per Terje Ingdal

Per.Terje@Orkla-Revisjon.no

 

 

 

   

 


Ønsker du som revisor å stå på listen?

Send en e-post til post@innsamlingskontrollen.no.

Se også:  Finanstilsynets vurdering